Müşteri Değişiyor. Peki Şirketler Değişime Ayak Uydurabiliyor mu?

Müşteri Değişiyor. Peki Şirketler Değişime Ayak Uydurabiliyor mu?

Cep telefonunun yaygın kullanılmaya başlamasıyla birlikte resmen başladığına inanılan Dijital Çağın insanlar üzerindeki en önemli etkisi, yıllardır süregelen tüketici davranışlarının da geri dönülemez şekilde değişmesidir.

Günümüz tüketicisi ihtiyaçlarını karşılarken geçmiş dönem tüketicilerinden farklı beklentiler ve farklı tavırlar içerisinde görünüyor. Artık bildiğimiz satış yöntemleri çoğu zaman tüketici üzerinde olumsuz etki yaratıyor ve şirketlerin temel girdisi olan satış cirolarını doğrudan etkiliyor.

Peki günümüzde tüketiciler şirketlerden ne bekliyor? Satışçıların nasıl davranmasını ve ürünlerin nasıl satıl satılmasını talep ediyor?

Dijital Çağın hayatımıza aniden yerleştirdiği ve herkesin hemen kabul ettiği 3 temel kavram satışta belirleyici rol oynamaya başladı:

1. Süratli Hizmet

Internet kullanımının yaygınlaşması, her türlü ürünün internet üzerinden bulunabilmesi ve muadil ürünlerle karşılaştırmanın hemen yapılabilmesi artık tüm ticari faaliyetlerin hızlı yapılması mecburiyetini doğurdu. Saniyeler içerisinde istediği her türlü detaylı bilgiye internet üzerinden ulaşmaya alışan tüketici, ürün veya hizmet satın aldığı yerlerde de aynı süratin kendisine sunulmasını talep ediyor.

İşin getirdiği prosedürlere müşteriyi boğmadan, sadece ihtiyacına yoğunlaşmış bir hizmet tüketiciler tarafından artık olmazsa olmaz satıcı davranışı olarak kabul ediliyor.

2. Sorunsuz Hizmet

Tüketicilerin gerek sosyal hayatlarında gerekse de ticari amaçla kullandıkları dijital mecralar, en kapsamlı bilgiyi en çabuk ve en sorunsuz şekilde tüketiciye sundukları için artık tüketicilerde işlemlerle ilgili çıkan sorunlara karşı olumsuz bir tavır gelişti. Sorunlu deneyimler uzun vadeli ticari işbirliklerinin önündeki en önemli engel olmaya başladı.

Bundan sonraki dönemde tüketicilerle kurulan ilişkide üründen veya hizmetten kaynaklanan doğal sorunlar dahi satın alma kararının ertelenmesine neden olacak. Satış personelinin bu tip sorunları bertaraf edecek her türlü inisiyatif girişimleri de kazandıran faktör olacak.

3. Samimi Tutum ve Davranış

Günümüzde tüketici davranışının en belirgin özelliği olarak tüketicilerin kendilerine bir ürün veya hizmet satmaya çalıştığına inandıkları satışçıyı engelleme eğilimleri ön plana çıkıyor. Tüketiciler, satış odaklı yaklaşımları sezdikleri anda o ticari faaliyeti durdurup alternatiflerine yönelmeye meyilli oluyorlar.

Bu nedenle satış personelinin ürün veya hizmeti satmaya çalışmaktan çok tüketicilerde güven sağlayacak samimi ve içten davranışlara yönelmeleri gerekiyor. Böyle davranmayan satışçının ikna becerisi neredeyse sıfıra düşüyor.

Tüm bu açılardan baktığımızda tüketiciye ulaşırken, ürün ve hizmetin tanıtımını yaparken, fiyat pazarlığı yaparken ve sonrasındaki ilişkiyi sürdürme aşamasında mutlaka hızlı, sorunsuz ve samimi davranışların tüketiciye hissettirilmesi gerekiyor.

Yeni dijital dönem bildiğimiz pek çok gerçeği değiştiriyor. Yeni kuşak tüketiciler, eski yöntemleri temelden reddediyor ve kendi gerçekliklerini dikte ediyor. Bu değişime ayak uydurmayan hiçbir şirkete veya markaya yaşam hakkı tanınmıyor.

İşinizi geliştirmek için yatırım yapmak istiyorsanız mutlaka müşteri deneyiminizi iyileştirmek, en azından çağdaşlaştırmak tek çözüm gibi görünüyor.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir